Serdecznie zapraszamy do lektury dotyczącej akcji  bezpieczeństwa dziecka na przykładzie  Miejskiego Przedszkolu Perełka im. Jana Brzechwy w Ełku.
To placówka, która bardzo aktywnie  prowadzi edukację w zakresie bezpieczeństwa, dlatego zaprosiliśmy jedną z Nauczycielek „Perełki” do opublikowania artykułu o działaniach tego przedszkola. 

Bezpieczeństwo dziecka w edukacji przedszkolnej to jest jednym z kluczowych zadań przed jakimi stoją przedszkola. Miejskie Przedszkole Perełka im. Jana Brzechwy w Ełku od wielu lat realizuje tematykę poruszającą bezpieczeństwo dziecka zarówno w domu, przedszkolu i na ulicy. Co roku swoje działania poszerzamy o nowe przedsięwzięcia. Do naszego Programu Wychowawczego dołożyliśmy zagadnienia dotyczące bezpiecznych zabawek oraz bezpiecznego korzystania z internetu, komputera, tabletów. W bieżącym roku szkolnym  przyjęliśmy zadanie roczne ,, Bezpieczeństwo dziecka”. Zostało opracowane w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”.

Program „Bezpieczna ,,+” jest komplementarnym działaniem w stosunku do realizowanego już rządowego programu na lata 2014 – 2016 „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła”.

Celem programu jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa uczniów /przedszkolaków, zarówno w szkole/przedszkolu, jak i poza nią/nim.

Treści kształcenia zawarte w zadaniu rocznym wynikają z Podstawy Programowej, która wśród celów wychowania przedszkolnego wymienia między innymi:

22130_469822939847462_8812387745515013709_n

Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

1) wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc, umie o nią poprosić;

2) orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach i w korzystaniu ze środków transportu;

3) zna zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i unika ich;

4) wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych (np. środków czystości);

5) próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny w przedszkolu i w domu; ma rozeznanie, gdzie można się bezpiecznie bawić, a gdzie nie.

Nasze zadanie roczne zostało podzielone na 4 bloki”

CIMG6318

A. blok jesienny- „Bezpieczne dziecko w przedszkolu i na ulicy”-

1. „PRZEDSZKOLE DOMEM DRUGIM JEST” I CZUJĘ SIĘ TU BEZPIECZNIE.

2. BEZPIECZNE KORZYSTANIE Z ZABAWEK I SPRZĘTU W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM.

3. ZASADY ZGODNEGO FUNKCJONOWANIA W GRUPIE- KONTRAKT.

4. DZIECKO BEZPIECZNE W DRODZE DO PRZEDSZKOLA

B. blok zimowy- „Gdy zdrowie i życie są zagrożone ”-

1.POZNANIE SPECYFIKI PRACY POSZCZEGÓLNYCH SŁUŻB RATOWNICZYCH.

2.TELEFONY ALARMOWE.

3.ZASADY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY.

4.DBAM O ZDROWIE, ZAPOBIEGAM CHOROBOM

C. blok wiosenny- „Bezpieczeństwo w domu”-

1.URZĄDZENIA I SPRZĘTY DOMOWE

2.DZIECKO W ŚWIECIE WIRTUALNYM.

3.GDY NIEZNAJOMY ZAPUKA DO DRZWI…

D.blok letni- „Sytuacje nietypowe- wiem, jak się zachować”

1.ZAGUBIENIE SIĘ W LESIE.

2.ZAGUBIENIE SIĘ W DUŻYM SKUPISKU LUDZI.

3.NIE, DZIĘKUJĘ- UCZENIE ZACHOWAŃ ASERTYWNYCH

4.PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS WAKACJI NAD MORZEM, W GÓRACH, W LESIE

5.ZACHOWANIE PODCZAS POWODZI, WICHURY, HURAGANU, BURZY, DUŻEGO NASŁONECZNIENIA ITP.

W ramach realizacji tego zadania organizujemy spotkania z przedstawicielami służb mundurowych: strażnikami miejskimi, policjantami, strażakami, leśnikami.

Odbywamy również wycieczki do nadleśnictwa, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Policję – wielu rodziców naszych wychowanków  w ramach akcji ,, Poznajemy zawody rodziców” nam to umożliwia. Zapoznajemy dzieci z zasadami pieszego ruchu drogowego – wycieczki na skrzyżowanie, uświadamiamy dzieci, jak należy korzystać ze środków transportu, jakich zasad bezpieczeństwa należy przestrzegać  podczas jazdy rowerem, jak ważne jest stosowanie odblasków.  Widzimy sukcesy naszych działań – dzieci noszą odblaski, które otrzymały od zaprzyjaźnionych funkcjonariuszy przy kurtkach. Uświadamiamy ich, jak ważna jest znajomość adresu zamieszkania i numerów alarmowych.  Zorganizowaliśmy spotkanie z ratownikiem medycznym, lekarzem, pielęgniarką. Współpracujemy ze ŚDS w Olecku – co roku przyjeżdża do nas grupa dzieci z psem Mambą i dogoterapeutą – uczymy dzieci bezpiecznej postawy wobec nieznanego psa.  Otrzymaliśmy certyfikat  ,, Bezpieczny przedszkolak” z wydawnictwa ,, Bliżej Przedszkola”, za fotorelację ze swoich działań dotyczących bezpieczeństwa. Grupa teatralna złożona z rodziców naszych wychowanków zaprezentowała dzieciom spektakl teatralny O zielonym Kapturku , w ten sposób poruszyliśmy tematykę kontaktu z nieznajomymi. Zapraszamy również profesjonalnych aktorów ze spektaklami dotyczącymi bezpieczeństwa – w tym roku odbyło się przedstawienie

,,Drogowy zawrót głowy”. W tym roku szkolnym realizujemy program ,,Bezpieczny Puchatek”.


Pozyskaliśmy w bieżącym roku szkolnym kamizelki odblaskowe dla dwóch grup dzieci poprzez realizację pilotażowego programu ,, Mistrzowie Kodowania Junior”, które towarzyszą nam podczas wyjść poza teren przedszkola. Niektóre tematy zostały już poruszone, ale w dalszym ciągu będziemy o nich przypominać i utrwalać zdobytą wiedzę i umiejętności.

N-lka Perełki: Elżbieta Wysocka


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *